Distribúcia a predaj periodickej a neperiodickej tlače
veľkoobchod s tabakovými výrobkami a
doplnkovým tovarom

Kontakt

Kontaktné informácie:

TOPPRES D.A., spol. s r.o.

Jána Bottu 3
Banská Bystrica
97401

Telefón:
 048/ 41 43 871
Mobil: 0903 545 076
Fax: 048/ 414 3 871
E-mail: toppres@toppres.sk

IČO: 31621902
DIČ: 2020455800
IČ DPH: SK2020455800

Kde nás nájdete:copyright © 2016-2020 Toppres D.A., spol. s r.o.
Vytvoril 2016 - Web služby s.r.o.