Distribúcia a predaj periodickej a neperiodickej tlače
veľkoobchod s tabakovými výrobkami a
doplnkovým tovarom

Základné informácie

Maloobchodné predajne našej spoločnosti sú dva typy:
a/ klasické novinové stánky
b/ kamenné predajne - trafiky

Rozdelené sú do troch kategórií:
1. Vaša TRAFIKA mini - do tejto kategórie patria novinové stánky
2. Vaša TRAFIKA classic - ide o trafiky s našim klasickým sortimentom
3. Vaša TRAFIKA maxi - ide o trafiky s rozšíreným sortimnetom /klasický tovar trafiky je rozšírený o sortiment kancelárskych a papierníckych potrieb, hračiak, alkoholu a PRESS CAFFE/
copyright © 2016-2020 Toppres D.A., spol. s r.o.
Vytvoril 2016 - Web služby s.r.o.