Distribúcia a predaj periodickej a neperiodickej tlače
veľkoobchod s tabakovými výrobkami a
doplnkovým tovarom

O nás

Spoločnosť TOPPRES D.A. s.r.o bola založená v roku 1995. Od začiatku svojej činnosti sa zamerala na distribúciu novín a časopisov. Ako obchodný zástupca exkluzívneho obchodného partnera spoločnosti Mediaprint – Kapa Pressegrosso, denne vlastným rozvozom zásobuje tlačou svojich obchodných partnerov v okresoch Banská Bystrica, Brezno, Zvolen, Detva, Žiar nad Hronom, Žarnovica a Banská Štiavnica.

Činnosť spoločnosti je orientovaná v prevažnej miere na zásobovanie súkromných novinových stánkov, ako i iných predajní, ktoré sa venujú predaju tlače. Nezanedbateľnou činnosťou je i prevádzkovanie vlastných novinových stánkov a predajní, ktoré sú umiestnené zväčša v Banskej Bystrici.

Z dôvodu komplexnosti dodávky tovaru pre obchodných partnerov spoločnosť prevádzkuje i veľkosklad tabakových výrobkov a doplnkového tovaru, ktorý je zameraný predovšetkým na komodity vhodné na predaj v predajniach s tlačou. Veľkoobchodnú činnosť spoločnosť prevádzkuje v sídle spoločnosti, ako i prostredníctvom rozvozu obchodnými zástupcami, pričom táto služba je dostupná pre všetkých obchodníkov bez ohľadu na ich predajný sortiment.

copyright © 2016-2020 Toppres D.A., spol. s r.o.
Vytvoril 2016 - Web služby s.r.o.