Kontakt

TOPPRES D.A., spol. s r.o.
Zvolenská cesta 3741/13, 974 05 Banská Bystrica
Recepcia: 048/322 82 10
toppres@toppres.sk

IČO: 31 621 902
DIČ: 2020455800
Bankové spojenie: Tatra Banka a.s., č.účtu 262 248 0183/1100
IBAN: SK54 1100 0000 0026 2248 0183
Register: Okresný súd Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2431/S