Sortiment

Tabakové výrobky

 • Cigarety
 • Cigary a cigarky
 • Tabaky rôznych druhov
 • Bezdymové tabakové výrobky

Tlač

 • Periodická tlač
 • Neperiodická tlač
 • Zahraničná tlač

Doplnkový sortiment

 • Alko a nealko
 • Žuvačky
 • Slané
 • Cukríky, cukrovinky
 • Káva
 • Pohľadnice
 • Baterky

Fajčiarsky sortiment

 • Zapaľovače a zápalky
 • Fajčiarske doplnky
 • Fajky
 • Cigaretová konfekcia
 • El. cigarety

Kancelárske potreby

 • Kancelárske potreby
 • Školské potreby

Ceniny

 • Lotériové žreby
 • Dobíjacie kupóny